Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
  4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 3ChevronRight
  5. Minidokumentar om mediehistorieChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I dette læringsoppdraget skal du lage en minidokumentar om en valgfri hendelse eller en epoke i mediehistorien. Du skal produsere dokumentaren i valgfritt format. Du kan lage en radiodokumentar, en digital fortelling, en kort dokumentarfilm eller en journalistisk tekst.

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • ha skaffet deg et overblikk over sentrale hendelser og epoker i mediehistorien
  • ha inngående kunnskap om en spesielt mediehistorisk hendelse eller epoke, forstå hva dette har betydd for ettertida, og kunne formidle denne innsikten til medelever
  • kunne bruke teknikker for kildekritikk til å finne pålitelige kilder
  • kjenne til ulike dokumentarsjangre, og anvende sjangertrekk i egen produksjon
  • kunne lage en minidokumentar i form av bilder, lyd, tekst i tråd med en enkel teknisk produksjonsstandard