Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
  4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 3ChevronRight
  5. Minidokumentar om mediehistorie – vurderingsskjemaChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Egenvurdering

Minidokumentar om mediehistorie – vurderingsskjema

Bruk dette skjemaet som hjelp når du vurderer i hvilken grad du har nådd læringsmålene for arbeidsoppdraget Minidokumentar om mediehistorie.

røde og grønne kryss i ruter. Illustrasjon
FremragendeKompetentPå vei
Du har god oversikt over ulike epoker i mediehistorien. Det viser du både i tidslinjen, i dokumentaren og i refleksjonsnotatet.Du har noe kunnskap om ulike epoker i mediehistorien og viser dette i tidslinjen, i dokumentaren og i refleksjonsnotatet.Du har noe kunnskap om ulike epoker i mediehistorien, men dette kommer ikke godt nok fram i tidslinjen, i dokumentaren og/eller i refleksjonsnotatet.
Du har produsert ferdig en dokumentar om en sentral mediehistorisk hendelse eller epoke. Saken er informativ og vinklet på en måte som gir målgruppa mer kunnskap om emnet og forståelse av hvorfor dette er viktige mediehistoriske hendelser.Du har produsert ferdig en dokumentar om en sentral mediehistorisk hendelse eller epoke. Saken inneholder informasjon som gir målgruppa mer kunnskap om emnet.Du har helt eller delvis produsert ferdig en dokumentar om en mediehistorisk hendelse eller epoke. Saken gir målgruppa litt kunnskap om emnet.
Du vet hvordan du kan kvalitetssikre informasjon, og har brukt flere kvalitetssikrede kilder i dokumentaren din.Du har brukt flere kilder som du tror er pålitelige, men du er ikke helt sikker på hvordan du kan kontrollere det.Kildene dine er ikke kvalitetsikret, og/eller du kan ikke redegjøre for dette.
Du vet hva en dokumentar er, og viser dette i egen produksjon. Minidokumentaren følger teknisk produksjonsstandard for det medieuttrykket du har valgt å lage.Du vet hva en dokumentar er, men er usikker på om produksjonen din kan kalles en dokumentar. Minidokumentaren følger, med noen få unntak, teknisk produksjonsstandard for det medieuttrykket du har valgt å lage.Du er usikker på hva en dokumentar er. Produksjonen din følger ikke teknisk produksjonsstandard for det medieuttrykket du har valgt å lage.

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 3