Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
 4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 3ChevronRight
 5. Lag en minidokumentar om mediehistorieChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Lag en minidokumentar om mediehistorie

Hvilke sentrale hendelser i mediehistorien kjenner du til? Hva kan du om boktrykkingens opprinnelse, fjernsynets historie, den første radiosendingen eller oppfinnelsen av Internett?

Radiolytting på 50-tallet.Foto.
50-tallet var radioens gullalder. Kanskje kjenner du noen som har tatt vare på et slikt radioapparat?

I dette arbeidsoppdraget skal du lage en minidokumentar om en spesiell hendelse eller epoke i mediehistorien.

Målet er at du og de andre elevene i klassen din skal få innblikk i sentrale mediehistoriske hendelser samtidig som dere øver dere i medieproduksjon. Du velger selv om du vil lage dokumentaren din i film-, lyd- eller skriftformat. Du kan også velge å lage en digital historie basert på stillbilder kombinert med korte tekster og/eller lyd. Målgruppa er de andre elevene i klassen din.

Siden dokumentaren skal publiseres for en lukket gruppe, har du anledning til å bruke materiale du finner på Internett. Men husk at du aldri må publisere en produksjon der du ikke på forhånd har sørget for å innhente tillatelse fra den eller dem som har opphavsrett til innholdet.

Krav til oppdraget

 1. Gå gjennom applikasjonen Mediehistorier og velg en spesiell hendelse eller epoke som du vil fordype deg i.
 2. Gjør grundig research. Du kan finne mer informasjon på Internett eller i skolebiblioteket. Jobb systematisk og kildekritisk når du søker etter informasjon.
 3. Velg hvilken vinkling minidokumentaren din skal ha.
  • Du kan velge en personlig vinkling og basere deg på intervju med en eldre mediebruker som husker lørdagsunderholdningen i radioens gullalder på 50-tallet eller fjernsynsoverføringen da det første mennesket satte sin fot på månens overflate.
  • Du kan velge en lokal vinkling der du intervjuer historikere, personer i mediebransjen eller privatpersoner om en spesiell mediehistorisk hendelse i ditt lokalmiljø.
  • Eller du velge en mer generell vinkling om den mediehistoriske betydningen av en teknisk oppfinnelse, en politisk begivenhet eller en lovendring. Her kan du basere deg kun på ressurser du finner på Internett og/eller andre skriftlige kilder.
 4. Lag en tidslinje som du kan bruke i dokumentaren din. Denne skal gi et overblikk over hvor i mediehistorien du har fordypet deg.
 5. Produser saken din etter de mediefaglige standardene du har lært.
 6. Presenter saken din for klassen din og be om tilbakemelding.
 7. Skriv et refleksjonsnotat basert på malen du finner til slutt i dette læringsoppdraget.

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 3