Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
  4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 3ChevronRight
  5. Noe med media – vurderingsskjemaChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Noe med media – vurderingsskjema

Bruk dette skjemaet som hjelp når du vurderer i hvilken grad du har nådd læringsmålene for arbeidsoppdraget Noe med media.

Røde kryss og grønne huker. Illustrasjon.
FremragendeKompetentPå vei

Du har laget og publisert en god podkast i tråd med kravene i oppgaven. Lydopptakene har god kvalitet. Sluttproduktet har få eller ingen tekniske feil.

Du har laget og publisert en podkast i tråd med kravene i oppgaven, men har gjort noen tekniske eller innholdsmessige feil. Sluttproduktet bærer noe preg av dette.Du har ikke tilfredsstilt alle kravene i oppgaven. Du har hatt store problemer med å gjennomføre opptak, overføring og/eller redigering. Sluttproduktet bærer preg av tekniske mangler.
Podkasten din er interessant og lærerik å høre på for målgruppa. Du har framstilt et aktuelt medieyrke på en slik måte at lytteren får svært god informasjon om hva som er typisk for yrket. Du har også hørt på mange podkaster som de andre i klassen har laget. Ved å gjøre dette har du fått et godt innblikk i mange ulike yrker i mediebransjen.Du har framstilt et medieyrke på en slik måte at lytteren får en del informasjon om hva som er typisk for yrket. Podkasten din er til dels interessant, og lytterne kan lære noe av å høre på den. Du har også hørt på noen podkaster de andre i klassen har laget, og fått et innblikk i mange ulike yrker i mediebransjen.Saken din gir lytteren noe informasjon om medieyrket du framstiller, men en del spørsmål er ubesvart. Du har hørt få eller ingen podkaster som de andre i klassen har laget, og dermed heller ikke fått innblikk i flere yrker i mediebransjen
Du kan bruke strategier for kildesøk og kildekritikk. Du har brukt dette i prosessen med å lage podkasten, både innholdsmessig og teknisk.Du bruker til dels strategier for kildesøk og kildekritikk i arbeidet.Du har orientert deg på nett, men ikke lyktes helt med å finne sentral informasjon om medieyrket og podkastproduksjon.
I refleksjonsnotatet viser du god evne til å reflektere over utfordringer og muligheter det gir å jobbe i mediebransjen i dag.I refleksjonsnotatet viser du at du kan peke på noen utfordringer og muligheter det gir å jobbe i mediebransjen i dag.I refleksjonsnotatet peker du på noen få utfordringer og muligheter det gir å jobbe i mediebransjen i dag.

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 3