Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
  4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2ChevronRight
  5. Portefølje – vurderingsskjemaChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Portefølje – vurderingsskjema

Bruk dette skjemaet som hjelp når du vurderer i hvilken grad du har oppnådd læringsmålene for arbeidsoppdraget Lag din egen portefølje.

Røde kryss og grønne huker. Illustrasjon.
FremragendeKompetentPå vei
Det kommer tydelig fram av porteføljen min at jeg kjenner den faglige kompetansen til den yrkesgruppen jeg har valgt som målgruppe.Jeg mener porteføljen min treffer målgruppen jeg har valgt.Jeg synes det er vanskelig å forstå hva som ville treffe den yrkesgruppen jeg valgte å henvende meg til.
Jeg har merket bloggen min med en bestemt Creative Commons-lisens og argumenterer for valget av lisens i refleksjonsnotatet.Jeg har merket bloggen min, men er ikke helt sikker på om jeg forstår prinsippene for Creative Commons-lisensiering.Jeg er usikker på hva Creative Commons-lisens er, eller hvordan jeg kan bruke en slik lisens på arbeidet mitt.
Jeg er kjent med mange språklige virkemidler og har brukt noen av dem i bloggen min. Jeg argumenterer for valget i refleksjonsnotatet.Jeg bruker noen språklige virkemidler og synes jeg mestrer dem.Jeg har brukt ett språklig virkemiddel som jeg tror fungerer.
Jeg mestrer bloggverktøyet.Jeg har publisert det jeg skal.Jeg fikk ikke til en del av det jeg hadde tenkt.

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2