Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
  4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2ChevronRight
  5. Lag din egen porteføljeChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I dette arbeidsoppdraget skal du bruke et bloggverktøy til å publisere en portefølje merket med CC-lisens rettet mot en potensiell oppdragsgiver i mediebransjen.

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • ha god innsikt i krav som stilles til en bestemt yrkesgruppe i mediebransjen

  • kunne vise at du behersker noen av disse kravene i tre utvalgte medieproduksjoner

  • kunne skrive tekster og bruke språklige virkemidler på en tilsiktet måte for å markedsføre deg selv i forhold til potensielle oppdragsgivere i bransjen

  • forstå hva ulike Creative Commons-lisenser medfører, og kunne anvende slik lisensiering på egne åndsverk

  • kunne presentere egen CV og egne medieproduksjoner på en innbydende måte ved hjelp av et bloggverktøy