Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
  4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2ChevronRight
  5. Plakat for barnebursdag – vurderingsskjemaChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Egenvurdering

Plakat for barnebursdag – vurderingsskjema

Bruk dette skjemaet som hjelp når du vurderer i hvilken grad du har nådd læringsmålene for arbeidsoppdraget Plakat for barnebursdag.

Røde kryss og grønne huker. Illustrasjon.
FremragendeKompetentPå vei
Jeg har tatt hensyn til normer og regler som gjelder for reklame rettet mot barn, og argumenterer for det i refleksjonsnotatet.Jeg mener jeg har tatt hensyn til normer og regler.Jeg har prøvd å forstå normer og regler, og har prøvd å ta hensyn, men er usikker på om jeg har gjort det.
Jeg vet hva personvernet sier om rett til eget bilde, og argumenterer for det i refleksjonsnotatet.Jeg mener jeg har tatt hensyn til personvernet.Jeg har prøvd å forstå personvernet og rett til eget bilde, og har prøvd å ta hensyn, men er usikker på om jeg har gjort det.
Jeg definerer og avklarer en målgruppe ved hjelp av personas og bruker det aktivt i arbeid med produksjonen min.Jeg har en klar målgruppe og har laget personas.Jeg tror jeg har definert en god målgruppe ved hjelp av personas.
Jeg kan bruke prinsipper for layout, farger og typografi i egne medieuttrykk og vurderer og endrer disse underveis i arbeidet med produksjonen.Jeg har brukt prinsipper for layout, fargebruk og typografi gjennomgående.Jeg har brukt noen prinsipper for layout, fargebruk og typografi.

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2