Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
  4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2ChevronRight
  5. Reklameplakat for barnebursdagChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Du skal nå lage en reklameplakat for barnebursdager. Da må du ha kjennskap til både personvern, regler for markedsføring, bruk av personas og grafisk design.

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til normer og regler som gjelder for reklame rettet mot barn, og forstå hvilke konsekvenser dette har for arbeidet ditt

  • vite hva personvernet sier om rett til bilde av en selv, og ta hensyn til det når du bruker bilder i egen produksjon

  • kunne definere og avklare en målgruppe ved hjelp av personas

  • kunne bruke prinsipper for layout, farger og typografi i eget medieuttrykk og vurdere kvaliteten på eget design