Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
  4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2ChevronRight
  5. Informasjonsfilm om mobbing – refleksjonsmalChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Informasjonsfilm om mobbing – refleksjonsmal

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2