Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
  4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2ChevronRight
  5. Informasjonsfilm mot nettmobbing – vurderingsskjemaChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Informasjonsfilm mot nettmobbing – vurderingsskjema

Bruk dette skjemaet som hjelp når du vurderer i hvilken grad du har nådd læringsmålene for arbeidsoppdraget Informasjonsfilm mot mobbing.

røde og grønne kryss i ruter. Illustrasjon
FremragendeKompetentPå vei
Du har satt deg godt inn i hvordan en kommunikasjonsrådgiver jobber for å overføre et konkret budskap til en målgruppe.Du har satt deg noe inn i hvordan en kommunikasjonsrådgiver jobber for å overføre et konkret budskap til en målgruppe.Du syns ikke du har kunnskap nok om hvordan en kommunikasjonsrådgiver jobber for å overføre et konkret budskap til en målgruppe.
Du kan mye om forskjellene på reklame og kommunikasjonsrådgivning. Dette viser du i refleksjonsnotatet. Du kan komme med selvstendige og relevante eksempler på slike forskjeller.Du kan en del om forskjellene på reklame og kommunikasjonsrådgivning. Dette viser du i refleksjonsnotatet. Du kan nevne relevante eksempler på slike forskjeller.I refleksjonsnotatet kommer det fram at du er litt usikker på forskjellene mellom reklame og kommunikasjonsrådgivning, men du kan nevne relevante eksempler på slike forskjeller.
Du har brukt flere ulike idéskapingsteknikker for å komme fram til og utvikle en idé, og du redegjør i refleksjonsnotatet for ulike idéskapingsteknikker.Du har brukt noen idéskapingsteknikker for å komme fram til og utvikle en idé, og du nevner noen slike teknikker i refleksjonsnotatet.Du har prøvd å bruke kun én idéskapingsteknikk for å komme fram til og utvikle en idé og/eller du nevner ikke dette temaet i refleksjonsnotatet.
Du har planlagt, produsert og presentert en ferdig film med svært høy kvalitet, tidsrammen tatt i betraktning.Du har planlagt, produsert og presentert en film innen tidsrammen.Du rakk ikke å lage filmen ferdig innen tidsrammen.

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2