Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
 4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2ChevronRight
 5. Lag en informasjonsfilm om mobbingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Lag en informasjonsfilm om mobbing

Dette oppdraget går ut på å lage en informasjonsfilm rettet mot barn og unge på maksimum to minutter som skal bidra til å redusere nettmobbing.

Personer som driver med filmproduksjon. Foto.

Tenk deg at oppdragsgiveren din er en statlig organisasjon som jobber for barn og unges rettigheter. Målgruppen din er barn som nettopp har fått, eller snart kommer til å få, egne kontoer på sosiale medier. Budskapet du skal formidle, er at nettmobbing kan skade en person for livet, og at alle derfor må tenke nøye over hvordan de opptrer i sosiale medier.

I dette oppdraget skal du bruke det du har lært om idéutvikling, informasjonsvirksomhet og filmproduksjon. Sammen med andre i en gruppe på tre–fire medelever skal du idémyldre fram ulike måter å løse oppgaven på, reflektere rundt hvilken løsning som best treffer målgruppa, og gjennomføre filmproduksjonen på en god måte.

Krav til arbeidsoppdraget

 1. Konkretiser hvem den fiktive oppdragsgiveren er, hvilken aldersgruppe som er målgruppe, og hva dette har å si for hvordan dere velger å løse oppdraget.
 2. Start med en god idéøkt der dere øver dere på å bruke ulike teknikker for idéutvikling. Målet for økta er å komme fram til et spisset budskap og en tanke om hvordan dette skal formidles.
 3. Lag synopsis, manus og storyboard for den filmen dere vil lage.
 4. Lag et produksjonsskjema der dere skriver inn opptakstidspunkt, hvem som skal være skuespillere, og hvor dere skal filme de ulike sekvensene. Husk at dere har kort tid på dere. Derfor er det ekstra viktig å ha en detaljert plan klar før dere filmer.
 5. Gjennomfør filmopptaket. Bruk det dere tidligere har lært om kamerainnstillinger, bildeutsnitt, kamerabevegelser og lydopptak.
 6. Rediger filmen. Bruk det dere tidligere har lært om filmredigering, klipp og filformat for å lage et best mulig produkt. Den ferdige filmen skal ha en lengde på ca. to minutter.
 7. Filmen skal inneholde en sluttplakat som krediterer skuespillere, filmmusikken dere eventuelt har brukt, manusforfatter, fotograf og produsent. Lagre filmen i MP4-format.
 8. Skriv et refleksjonsnotat. Ta gjerne utgangspunkt i en skrivemal for refleksjonsnotat.

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2