Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
  4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2ChevronRight
  5. Ungdommen nå til dags – vurderingsskjemaChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Ungdommen nå til dags – vurderingsskjema

Bruk dette skjemaet som hjelp når du vurderer i hvilken grad du har nådd læringsmålene for arbeidsoppdraget Ungdommen nå til dags.

røde og grønne kryss i ruter. Illustrasjon
FremragendeKompetentPå vei
Du har hentet inn statistikk fra Medietilsynets rapport og fra andre kilder. Du har valgt ut noen få aktuelle punkter som du formidler til målgruppa. Du har funnet fram til gode egne kilder; både ekspertkilder og kilder som har erfaring med temaet.Du har brukt statistikk fra Medietilsynets rapport og valgt ut noen tema som du formidler til målgruppa. Du har funnet fram til noen egne kilder. Kildevalget er preget av tilgjengelighet mer enn relevans.Du har brukt statistikk fra Medietilsynets rapport, men du har ikke valgt en tydelig innfallsvinkel. Du har ikke brukt egne kilder, eller du har med kilder som er lite relevante for det temaet du vil belyse.
Bildene og bildetekstene i saken din oppfordrer i stor grad målgruppa til å reflektere over ungdommenes mediebruk. I notatet reflekterer du over egen mediebruk og medieerfaringer og knytter dette til saken din.Bildene og bildetekstene i saken din oppfordrer i noen grad målgruppa til å reflektere over ungdommenes mediebruk. I notatet reflekterer du til en viss grad over egen mediebruk og egne medieerfaringer og knytter dette til saken din.Bildene og bildetekstene i saken din oppfordrer i liten grad målgruppa til å reflektere over ungdommenes mediebruk. I refleksjonsnotatet skriver du lite om dine medieerfaringer og/eller du knytter ikke disse til saken din.
Du har laget en fotoreportasje der bilder og tekst utfyller hverandre på en god måte. Saken er spisset ned til ett eller noen få tema som interesserer målgruppa di.Du har tatt flere fotografier som får fram budskapet på en god måte. Reportasjen som helhet gir et godt totalbilde av det du ønsker å formidle. Bilder og tekst spiller godt sammen.Du har tatt fotografier som sier noe om temaet, men omfanget og/eller kvaliteten gjør at det kan være vanskelig for andre å forstå budskapet.
Du har brukt de manuelle kamerainnstillingene til å forsterke budskapet i saken. Du kan redegjøre svært godt for ulike alternativer til innstillinger og hvilken effekt de har.Du har brukt kameraets manuelle innstillinger og har et bevisst forhold til hva du har ønsket å få fram med valgt ISO, blender og lukkertid.Du har brukt automatiske kamerainnstillinger eller brukt manuelle innstillinger tilfeldig.
Du har god kunnskap om hvordan bildekomposisjon kan brukes til å forsterke et budskap. Dette gjenspeiles i bildene dine og i de fagbegrepene du bruker i refleksjonsnotatet.Du har noe kunnskap om bildekomposisjon. I refleksjonsnotatet kan du vise til noen bilder der du har brukt denne teorien til å forsterke budskapet ditt.Du kjenner til noen begreper knyttet til bildekomposisjon, men har vanskelig for å bruke disse når du reflekterer over den produksjonen du har laget.

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2