Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Lag en fotoreportasje

Målet med dette oppdraget er at du skal øve deg på å formidle et budskap gjennom fotografier og bildetekster. Temaet du skal lære mer om, er statistikk om mediebruk.

Unge som er opptatt av hver sin mobiltelefon. Foto.

Tenk deg at du jobber i et landsdekkende nyhetsmagasin. Du får i oppdrag å lage en fotoreportasje om barn og unges mediebruk. Annethvert år publiserer Medietilsynet en stor undersøkelse som forteller noe om hvordan barn og unge bruker media. Utdrag fra undersøkelsen finner du her: Barn og unges mediebruk.

I dette oppdraget kan det være en fordel at dere jobber i små grupper siden det kan være lettere å hente ut informasjon og å ta gode bilder når man er flere. Men det viktig at alle tar egne bilder slik at hele gruppa får trening i å bruke kamera og å komponere bilder.

Krav til oppdraget

  1. Gå gjennom Medietilsynets rapport og velg ut ett eller to temaområder.
  2. Planlegg hvordan dere visuelt kan framstille temaet i en fotoreportasje.
  3. Jobb med å finne kilder; gjerne barn og unge, som kan si noe om temaet. Finn gjerne en ekspertkilde også.
  4. Intervju kildene om hva de tenker om det som står i rapporten, og om deres egen mediebruk.
  5. Ta fotografier som kan være med på å få fram budskapet. Da må dere møte kildene deres i en situasjon der de bruker mediene slik dere ønsker å få det fram i fotoreportasjen, for eksempel hjemme.
  6. Legg vekt på å utnytte kameraets muligheter. Tenk bildekomposisjon både når dere planlegger bildene, og når dere fotograferer.
  7. Rediger bildene i det bildebehandlingsprogrammet dere bruker på skolen. Vær bevisst på hva dere gjør i redigeringen, og hvorfor dere gjør det. Husk at det er strenge krav til hva man kan redigere når det gjelder fotojournalistiske bilder.
  8. Skriv en kort journalistisk tekst som hjelper målgruppa til å forstå hva saken handler om. Legg ekstra arbeid i å lage gode bildektekster som utfyller bildene.
  9. Sett bildene og teksten sammen til en fotoreportasje som treffer målgruppa. Bli enig med læreren om hvilket format fotoreportasjen skal lagres i.
  10. Lag et refleksjonsnotat eller presenter produktet muntlig med utgangspunkt i et stikkordmanus.

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2