Hopp til innhold

LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Lag en anmeldelse for radio av en TV-serie

Tenk deg at du jobber i en radiokanal som har ungdom som målgruppe. Du får i oppdrag å lage en anmeldelse av en TV-serie. Anmeldelsen skal være på tre til fem minutter. 

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • vite hva som kjennetegner den subjektive sjangeren anmeldelse
  • kunne bruke denne kunnskapen i utforming av en anmeldelse for radio
  • forstå hvordan du kan planlegge et budskap for en bestemt målgruppe
  • kunne bruke utstyr for lydopptak og lydredigering
  • forstå hvordan bruk av stemmen og miljølyd forsterker et budskap