Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
  4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2ChevronRight
  5. Terningkast seks – vurderingsskjemaChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Terningkast seks – vurderingsskjema

Bruk dette skjemaet som hjelp når du vurderer i hvilken grad du har nådd læringsmålene for arbeidsoppdraget Terningkast seks.

Røde kryss og grønne huker. Illustrasjon.
FremragendeKompetentPå vei
Du har laget en anmeldelse som følger sjangerkriteriene. Punktene for hvordan man lager en anmeldelse, er fulgt, og lytteren får mye og interessant informasjon i radioinnslaget.Du har laget en anmeldelse som i store trekk følger sjangerkriteriene. Du har med noen av hovedpunktene for oppbygging av en anmeldelse. Lytterne får en del informasjon ved å lytte til saken.Du har laget en anmeldelse som i noen grad følger sjangerkriteriene. Du har med noen få av punktene fra lista over hvordan man lager en anmeldelse.
Opptaket er i svært god teknisk kvalitet, det er få eller ingen utilsiktede forstyrrelser. Lydnivået er jevnt. Lydfila er eksportert i riktig format.Opptaket er i god kvalitet. Det er noen få forstyrrelser på opptaket. Lydfila er eksportert i riktig format. Lydnivået er noe ujevnt.Opptaket bærer preg av utilsiktede lydforstyrrelser, og/eller lydfila er ikke eksportert i riktig format.
Redigeringsjobben er svært godt utført. Du har brukt stemmen godt, og miljølyden fra TV-programmet forsterker budskapet.Redigeringsjobben er godt utført. Du har brukt stemmen din og miljølyd fra filmen.Redigeringsjobben er ufullstendig utført, og/eller du har ikke brukt miljølyd.
Du har et bevisst forhold til hva som treffer målgruppa når det gjelder tema og lydmessige grep.Du har noen tanker om hva som treffer målgruppa, og har gjort noen tematiske og lydmessige grep for å få fram budskapet.Du har få tanker om hva som treffer målgruppa, og/eller du har ikke tatt bevisste grep for å få fram budskapet.

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2