Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
  4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 1ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 1

Målet med de tverrfaglige arbeidsoppdragene er at du skal kunne skaffe deg kunnskap og ferdigheter gjennom praktisk arbeid med kompetansemål som er hentet fra både programfaget medieuttrykk og programfaget mediesamfunnet.

Lydbølger og jente snakker i mikrofon. Manipulert foto.

På nivå 1 består arbeidsoppdragene av utfordringer som tar utgangspunkt i kjente forhold, og som har form av forholdsvis enkle, tekniske øvelser. Arbeidsoppdragene er formet som læringsstier med en varighet på ca. to uker (10 timer).

Hva er en tverrfaglig læringssti?

En tverrfaglig læringssti

  • er en undervisningspakke som tar utgangspunkt i konkrete læringsmål både fra faget mediesamfunnet og fra faget medieuttrykk
  • består av et praktisk arbeidsoppdrag, en liste over hvilke krav som stilles til oppdraget, og en veiledning i hvordan du selv kan vurdere egen måloppnåelse
  • leder deg gjennom arbeidet steg for steg ved å tilby aktuelt fagstoff, veiledning og praktiske tips
  • avsluttes med en refleksjonsoppgave der du selv skal vurdere prosess og produkt. Etter ønske kan dette refleksjonsnotatet deles med lærer.

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 1

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs