Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Idéskaping og mediedesignChevronRight
  4. Grafisk designChevronRight
  5. FargelæreChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fargelære

Farger appellerer til sansene våre og har stor påvirkningskraft. Noen ganger er det riktig å bruke en intens rødfarge, mens andre ganger bør den være mer dempet. Noen ganger er det riktig å lage dynamiske design med store fargekontraster, mens andre ganger er det mer riktig med harmoniske design med små kontraster.

Infinity Mirrored Room-Hymn of Life er et fargerikt kunstverk laget av Yayoi Kusama. Fotografi
Infinity Mirrored Room-Hymn of Life er et fargerikt kunstverk laget av kunstneren Yayoi Kusama

Når du skal jobbe med grafiske design, bør du ha kjennskap til grunnleggende fargelære, fargesymbolikk og fargekontraster. Farger oppleves nemlig forskjellig ut fra hvordan fargene er satt sammen, og den sammenhengen de opptrer i. Derfor må du lære å ta bevisste valg slik at designet kommuniserer og appellerer til målgruppen.

Det additive fargesystemet

Når du jobber skjermbasert, bruker du RGB-farger. RGB er et fargerom som tilhører det additive fargesystemet. Bokstavene i fargesystemet RGB står for bokstavene red, green, blue. Dette er primær-/grunnfargene i fargerommet RGB. Farger skapes ved å legge sammen (addere) farger.

Når RGB-fargene legges oppå hverandre med full styrke, vil vi til slutt få fargen hvit. For å få svart tar du bort farger. Det er fordi RGB er et fargesystem som skapes ved hjelp av lys.

Subtraktivt fargesystem

CMYK er et fargesystem som brukes i firefargetrykk. Det tilhører det subtraktive fargesystemet. I dette fargesystemet blir fargen lysere når du trekker fra farger (subtraherer). Bokstavene CMY står for primær- eller grunnfargene cyan, magenta og yellow. Cyan er en blåfarge, magenta en rødfarge, og yellow er gul.

Hvis du legger inn 0 % fargeverdi av disse fargene, får du hvit, og med 100 % fargeverdi får du svart. Denne svartfargen blir litt matt. Derfor har vi i tillegg svart som egen farge i dette fargesystemet, og det er denne svartfargen bokstaven K står for. K betyr Key-tone. CMYK og det subtraktive fargesystemet er altså motsatt av RGB og det additive fargesystemet.

Primærfarger, sekundærfarger og tertiærfarger

Primærfarger

I subtraktiv fargeblanding er primærfargene gul, rød og blå. De kalles primær- eller grunnfarger, fordi det er farger som ikke er laget av en fargeblanding.

rødt og gult med svart og hvitt felt mellom. Illustrasjon.
Primærfarger

Sekundærfarger

For å få en sekundærfarge blander du to primærfarger: rød og gul blir oransje, rød og blå blir lilla, mens blå og gul blir grønn.

Rødt og blått, rødt og gult,gult og blått. Illustrasjon.
Sekundærfarger

Ittens fargesirkel

Ittens fargesirkel. Grafisk.
Ittens fargesirkel

Ittens fargesirkel viser primærfarger og sekundærfarger. Den innerste trekanten viser primærfargene gul, rød og blå.

Når du blander primærfargene, får du sekundærfargene grønn, lilla og oransje. Den ytterste sirkelen viser også sekundærfarger. Disse kalles mellomtoner og er i ulike nyanser av grønn, lilla og oransje.

Tertiærfarger

Tertiærfarger oppstår når du blander to sekundærfarger med hverandre. Tertiærfarger får ulike bruntoner, men med nyanser fra fargene som blandes. Hvis du blander oransje og grønn, vil du få gulbrun ettersom primærfargen gul er brukt i både oransje og grønn.

grønn og oragnge, orange og lilla. Illustrasjon
Tertiærfarger

Læringsressurser

Grafisk design

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter