1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Idéskaping og mediedesignChevronRight
  4. Grafisk designChevronRight
  5. Typografi – oppsummeringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Typografi – oppsummering

Oppsummering

Oversikten nedenfor viser sammenhengen mellom begrepene skriftgruppe, skriftfamilie og skrifttype. Antikvaskrifter har seriffer og duolineær strek. Skrifter uten seriffer og med monolineær strek er som oftest groteske skrifter.

oversikt som viser sammenhengen mellom skrifttype, skriffamilie og skriftgruppe. Faksimile.

Til fordypning

Denne animerte videoen gir en kort innføring i typografiens historie.

NB! Animasjon har engelsk tale og kan inneholde noen sekunder med reklame før avspillingen begynner.

Klikk og se også gjennom denne: Skriftgruppenes historie

Læringsressurser

Grafisk design

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter