1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Idéskaping og mediedesignChevronRight
  4. Grafisk designChevronRight
  5. Lag et visittkortChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Lag et visittkort

Visittkort i etui. Fotografi.
Eksempel på et offisielt visittkort

Oppgaver i balanse som komposisjonsprinsipp

Dersom du bruker mange kontraster, kan resultatet virke rotete. På samme måte bør det være balanse mellom de ulike kontrastene du bruker, for at du skal få følelse av likevekt. Hvis du for eksempel har overvekt av formkontraster på en side og få på den andre, kan det gi ubalanse i flaten. Da kan det være lurt å se etter om de kan fordeles bedre mellom høyre og venstre side.

Kanskje problemet er at du har brukt for mange formkontraster slik at det skaper støy? Still deg gjerne slike spørsmål underveis i arbeidet. Komposisjonsprinsippene kan være til hjelp når du vurderer om valgene du har gjort, skaper balanse eller støy, og om du vil prøve ut en ny plassering.

Lag et symmetrisk design

Lag ditt eget visittkort med navn, tittel, adresse og telefonnummer. Bruk samme skrift og farge på all tekst, men du kan godt ha forskjellig skriftstørrelse på navnet og den øvrige teksten. Plasser teksten slik at det blir en symmetrisk komposisjon.

Lag et asymmetrisk design

Kopier opplysningene på det visittkortet du allerede har laget, og lag en asymmetrisk komposisjon. Legg inn farge på deler av teksten. Vurder om du må flytte på deler av teksten for å opprettholde balansen i visittkortet. Diskuter resultatet med en medelev. Er det likevekt i komposisjonen?

Læringsressurser

Grafisk design

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter