Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Idéskaping og mediedesignChevronRight
 4. IdéutviklingChevronRight
 5. Egenvurdering designprofilChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Egenvurdering

Egenvurdering designprofil

Hva har du lært, og hva kan du jobbe mer med?

Spillbrikker i farger med ansikter. Kollasj.
Hvordan har det gått med deg i arbeidet med en designprofil?

Du har utviklet en visuell profil og laget en enkel designmanual for bruk av den. Du har fått med:

 • et typografisk behandlet bedriftsnavn
 • et symbol
 • et forslag på hvordan disse, sammen og hver for seg, fungerer i ulike sammenhenger og kanaler

Du bruker relevant fagterminologi når du utvikler, diskuterer og evaluerer egen og medelevers logo og designprofil.

Du kan diskutere hvordan designprofilen når målgruppen 
gjennom ulike kanaler med hjelp av fagterminologi.  

Egenvurdering

Du har laget og vurdert en designprofil. Bruk fagterminologi når du svarer på oppgavene.

 1. I hvilken grad

  • vet du hva en designprofil er?
  • kan du lage en logo med tilhørende designmanual?
  • forstår du hva som gjør at en visuell identitet fungerer og kan vurdere designmanualen du har laget?
 2. Skriv en kort oppsummering av egenrefleksjonen din.

Læringsressurser

Idéutvikling

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs