Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Idéskaping og mediedesignChevronRight
  4. IdéutviklingChevronRight
  5. Idéutvikling i kreativ tekstChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Idéutvikling i kreativ tekst

Idéfasen, det du gjør før du begynner å skrive på selve teksten, er kanskje den viktigste skrivefasen. Det gjelder alle teksttyper og sjangere, men ikke minst når du skal skrive kreative tekster.

En tyv stjeler en lyspære. Grafisk.
Å utvikle egne idéer innebærer ofte å hente inspirasjon fra flere steder og "stjele ideer" som du videreutvikler.

En kreativ tekst tar for seg et tema fra flere ulike innfallsvinkler. Da er det lurt å bruke egne tanker og assosiasjoner, men også andre kilder for å finne informasjon og inspirasjon. Jo mer du gjør ut av dette forarbeidet, dess enklere er det å få idéer til hvordan du kan skrive om temaet.

Det er viktig at du i denne idéfasen skriver ned alle tankene, innspillene og informasjonen i stikkordsform, og uten å begrense hva som skal med. Alt er relevant i denne fasen. Det er først når du skal begynne å strukturere og skrive teksten din at du skal velge ut hva du vil bruke.

Følg stegene i en idéutviklingsprosess.

  • Du kan skrive rett inn i skriveboksene i denne malen.
  • Når du er ferdig med øvinga, eksporterer du helt enkelt det du har skrevet til et tekstbehandlingsprogram, og så lagrer du teksten på din egen pc.

Læringsressurser

Idéutvikling

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs