Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Idéskaping og mediedesignChevronRight
  4. IdéutviklingChevronRight
  5. NABC, pitch, rollespill og moodboardsChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter å ha gjennomført læringsstien skal du

  • kjenne til hva NABC-metoden går ut på
  • vite hva en pitch er, og kunne pitche en idé for et publikum
  • kjenne til og kunne anvende rollespill og «seks tenkehatter» i idéutvikling
  • vite hva et moodboard er, og kunne bruke det i utvikling av design
  • forstå hvorfor det er viktig å få hjelp av andre i idéutviklingsprosesser