Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Idéskaping og mediedesignChevronRight
  4. IdéutviklingChevronRight
  5. Teknikker for idéutviklingChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Evnen til å skape og utvikle ideer står sentralt i arbeidet med medieuttrykk og kommunikasjon. I denne læringsstien kan du lære deg ulike stategier og teknikker for idéutvikling.

Læringsmål:

  • forstå hva en idé er
  • kjenne til eksempler på hvordan kreativ tenkning har bidratt til nye ideer
  • forstå hvorfor bruk av teknikker for idéutvikling er viktig
  • kunne bruke ulike teknikker for idéutvikling