Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Idéskaping og mediedesignChevronRight
  4. Uttrykkshistorien, trender og stilarterChevronRight
  5. Fra camera obscura til InstagramChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fra camera obscura til Instagram

Ordet fotografi stammer fra de greske ordene phos og graphein som betyr “lys” og “tegning”. Et fotografi vil dermed direkte kunne oversettes til en ”lystegning”.

Å tegne med lysSelve prinsippet for fotografering har vært kjent lenge. Alt på 300-tallet f.Kr. beskrev Aristoteles hvordan det å slippe inn dagslys gjennom et lite hull i en vegg gir et opp-ned-bilde av omgivelsene på motsatt vegg.

Camera Obscura
Camera obscura

1490 – camera obscura

Leonardo da Vinci beskriver hvilke fordeler dette prinsippet kunne gi for malere. Lysstrålene ble nå ledet over på store ark, slik at maleren raskt kunne tegne av omrisset av motivet. Innretningen fikk etter hvert navnet camera obscura, som er latin for “mørkt rom”. Camera obscura ble mer og mer utbredt, og mange av de store renessansemalerne brukte trolig denne redskapen.

Camera obscura som tegnekamera
Tegnekameraet

1676 – tegnekameraet

Camera obscura var lite praktisk på grunn av størrelsen, så i 1676 utviklet Johann Sturm et tegnekamera. Tegnekameraet var i praksis en boks med linse og skråstilt speil. På denne måten blei apparatet både mer lyssterkt og transportabelt. Det speilreflekskameraet vi kjenner i dag, bruker speil på samme måten for å gi et rett søkebilde.

Sølvnitrat på papir
Sølvnitrat

1727 – oppdagelsen av sølvnitrat

Dette året oppdaget tilfeldigvis den tyske legen Johann Schulze at en sølvnitratblanding på flaske var følsom for lys. Ingen klarte å utnytte denne kunnskapen akkurat da. Men nettopp denne oppfinnelsen var nøkkelen til at en på et senere tidspunkt fikk filmen i fotoapparatet til å reagere på lys.

Portrett av Thomas Wedgwood
Thomas Wedgwood

1799 – fiksering av bilder

I 1799 klarte Thomas Wedgewood å feste et bilde til lær eller papir som var fuktet i sølvnitrat. Problemet var at så snart det bildet han nettopp hadde laget skulle vises fram, ble det gradvis usynlig. Grunnen var at bildet ikke var fiksert. Sølvnitratet fortsatte med å ta til seg lys helt til bildet ble hvitt og utbrent. Alle som har vært i et mørkerom, vet at en ikke kan tenne lampene før filmen eller bildet har vært innom fiksering. Fiksering er den kjemiske prosessen som gjør at filmen ikke lenger reagerer på lys.

Det første fotografiet
Det første fotografiet

1827 – det første fotografiet

Niepce oppdaget at asfaltbelegget på litografiene ble vanskeligere å fjerne etter at de hadde vært utsatt for dagslys. Dermed satte han en tinnplate overtrukket med en tynn ”asfaltfilm” i tegnekameraet. I åtte timer eksponerte han utsikten fra arbeidsrommet sitt. Deretter framkalte han bildet ved å vaske bort ubelyst asfalt med en terpentinblanding. Bildet finnes fremdeles i Gernsheims fotografiske samlinger.

Portrett av Louis Jacques Daguerre
Louis Jacques Daguerre

1839 – det moderne gjennombruddet

Louis Daguerre arbeidet med forsølvede kopperplater, og etter mye prøving og feiling kom gjennombruddet 19. august 1839. Dette markerte starten på det moderne fotografiske eventyret. Moten med portrettfotografering spredte seg raskt. 15 minutter foran kameraet, så var det gjort, til portrettmalernes store fortvilelse.

Det første papirkopiet
Den første papirkopien

1841 – kalotopi og bruk av sølvplater

Engelskmannen William Henry Fox Talbot tok patent på en prosess han kalte kalotypi. Kalotypi benytter skrivepapir belagt med sølvsambindinger som film. Resultatet er en negativ (film). For å få et positivt bilde må en så belyse denne mot et nytt sølvbelagt papir. Papirfilmen gjorde det vanskelig å få gode kopier, og bildene ble grovkornet på grunn av papirstrukturen. Kalotypi ble aldri noen bestselger, det var fremdeles kopperplatene til Daguerre som ble foretrukket.

Fotograf som arbeider med kjemikalier.
Fotograf som arbeider med kjemikalier

1851 – den våte filmplaten

Ønsket om å kunne lage flere kopier av et bilde ble stadig sterkere. I 1851 klarte engelskmannen Frederick Scott Archer å feste sølvsalt til en glassplate. Bindemiddelet han brukte var kollodium. Eksponeringstida ble nå redusert til under et sekund, men ulempen var at en måtte ta bildet mens glassplata fremdeles var våt. Kollodiumsplaten ga et godt negativ som kunne kopieres etterpå.

Portrett av James Clerk Maxwell
James Clerk Maxwell

1861 – det første fargebildet

James Clerk Maxwell laget det første fargefotografiet i 1861. Han fikk fotografen Thomas Sutton til å ta tre bilder av et rutete skjerf med rødt, grønt og blått filter foran linsen. De tre bildene ble framkalt og deretter projisert på en skjerm ved hjelp av tre prosjektører utstyrt med de samme tre filtrene. Resultatet ble et komplett fargebilde. Noen år seinere, i 1869, kom franskmannen Ducos du Hauron med en løsning for subtraktiv fargeblanding. Metoden han brukte, var å ta tre fotografier av eksakt samme motiv, men med grønt, oransje og fiolett filter foran objektivet. Dette ga tre forskjellige negativer på tynne filmer av gelatin med fargene rød, blå og gul. Til slutt ble disse tre negativene lagt over hverandre, slik at de til sammen dannet et komplett fargenegativ.

Magnesiumpulverblitz
Magnesiumpulverblits

1865 – kunstig lys

I 1865 tok fotografene i bruk magnesiumpulver som et hjelpemiddel når de trengte kunstig lys. Brennende magnesium gir et sterkt lys, og blir blant annet brukt i fyrverkeri. Magnesiumpulverblitsen var enkel å frakte med seg, men svært brannfarlig.

Tørrplate
Tørrplate

1871 – tørrplaten

Briten Richard Leach Maddox videreutviklet Archers glassplatemetode. Han brukte gelatin for å binde sølvbromid til glassplatene. Med nytt bindemiddel var en ikke lenger nødt til å bruke en våt plate. Dermed kunne en både masseprodusere og lagre bildet ved hjelp av tørre glassplater.

Kvinne med det første Kodak-kameraet
Det første Kodak-kameraet

1887 – rullefilmen og kompaktkameraet

Rullefilmen ble oppfunnet av Hannibal W. Goodwin i 1887. Goodwin forstod ikke omfanget av oppdagelsen sin, så den som utnyttet oppfinnelsen, var George Eastman og hans Kodak Company. Bokskameraet Kodak nr. 1 (1888) var det første amatørkameraet. Dette apparatet ble allemannseie fordi det var like enkelt å bruke som de kompaktkameraene vi har i dag. Men siden det manglet søker, måtte fotografen bare sikte mot motivet og trykke på knappen. Slik dukket uttrykket snapshot opp.

Forsiden til magasinet The Illustraded American
The Illustrated American

1890 – fotografiet inntar massemediene

I 1881 utviklet tyskeren Georg Meisenbac en metode for rastrering av fotografier. Slik kunne en overføre fotografier til metallplater som ble brukt i trykkeprosessen. Det første rastrerte fotografiet ble trykt av Carl Angerer i Wien i 1885. Magasinet Illustrated American var det første massemediet som ble illustrert ved hjelp av fotografier. De illustrerte ukebladene ble snart svært populære blant vanlige folk.

Leica - kamra
Leica

1925 – Leica endrer fotojournalistikken

Ernst Leitz lanserte et 35 mm kamera med objektiver som var enkle å skifte ut. Leica-kameraet var fleksibelt på grunn av håndformatet og fordi det brukte rullefilm i småbilde-format. Det lette utstyret gjorde det mulig for fotografen å komme enda tettere inn på hendelsene. Kameraet var derfor med på å utvikle en ny stil innen fotoreportasjer. Hos mange fotojournalister ble Leica kjent som “ håndens naturlige forlengelse”.

kule som går gjennom et eple
Elektronblitsen kunne fange et motiv i fart

1930 – elektronblitsen

Harold Edgerton fant opp elektronblitsen og stroboskopet. Lyset fra elektronblitsen oppstår når en kondensatorutladning blir sendt gjennom et rør med kryptongass. Stroboskopet lyser opp objektet glimtvis i tidsintervaller som er nøyaktig innstilt på forhand. For første gang i fotografiets historie kunne også de raskeste bevegelsene gjøres synlige.

Reklame for Kodachrome
Reklame for Kodachrome

1935 – fargefilmen

Rundt 1935 lykkes Kodak med å utvikle fargefilmen (Kodachrome). En kunne nå ta øyeblikksbilder i farger. Året etter dukket Agfa opp på markedet med sin Agfacolor. Begge disse var film som ble brukt i lysbilder (positivfilm). Fargenegativen dukket først opp på 50-tallet.

Mann med polaroidfotografi
Fotografi fra polaroidkamera

1963 – polaroidkameraet

I 1963 presenterte Edwin H. Land i Polaroid-konsernet et ”instant”- kamera med fargefilm. Kameraet framkalte selv et fiks ferdig fotografi kun få minutter etter at fotografen hadde tatt bildet. Det er fremdeles mulig å få kjøpt både Polaroid-kamera og film, og i dag har Polaroid nærmest kultstatus blant svært entusiastiske brukere.

CCD-brikke
CCD-brikke

1969 – det digitale eventyret

CCD-brikken ble oppfunnet av Willard Boyle og George E. Smith som arbeidet hos AT&T Bell Labs. For dette arbeidet fikk de Nobelprisen i fysikk i 2009. CCD betyr Charge-Coupled Device, og er en liten brikke med små kondensatorer som er følsomme for lys, og som kan omdanne lys til en elektrisk ladning. CC-brikkene erstattet snart den analoge filmen, og oppfinnelsen la derfor grunnlaget for en ny digital tidsalder innen fotografering.

Reklame for Sony-kamera
Reklame for Sony-kamera

1981 – Sony som digital pioner

Sony lanserte det første digitale kameraet (Sony Mavica). I realiteten var dette et stillvideokamera. En liten ”diskett” i kameraet lagret bildene magnetisk på samme måte som video blir lagret på tape. Bildene kunne slettes og tas om igjen, og hver ”diskett” inneholdt 50 spor. Metoden ble aldri den store slageren, blant annet fordi bildekvaliteten ikke var god nok.

Photoshop 1.0
Photoshop 1.0

1990 – bildemanipulering og JPEG-format

Da Adobe Photoshop 1.0. kom på markedet i 1990, ble det mulig å redigere og manipulere bilder digitalt. Det elektroniske bildeformatet JPEG ble opprinnelig utviklet av Joint Photographic Experts Group som en komprimeringsmetode for bilder, men viste seg å fungere godt som et eget bildeformat. Formatet blir i dag støttet av alle operativsystemer. Siden bildefilene blir veldig små, har formatet blitt en standard for fotografiske bilder på Internett.

Digitalt spegelreflekskamera
Digitalt speilreflekskamera

1999 – det digitale speilreflekskameraet

Nikon D1 var det første digitale speilreflekskameraet som full ut var utviklet av en tradisjonell kameraprodusent. Kameraet hadde en bildebrikke med 2.74 megapiksler. Alle store kameraprodusenter presenterte nå nye modeller der antallet megapiksler, antallet bilder i sekundet, redusert ISO-støy og bedre dynamikk ble brukt for å selge siste modell.

Adobe DNG converter
Adobe DNG Converter

2004 – filformatet for framtida

Det siste tiåret har stadig nye og bedre digitale filformater kommet til. Problemet er da at en kan risikere at ny programvare ikke lenger klarer å lese eldre bildefiler. Adobe utviklet derfor DNG-formatet i 2004 (Digitalt NeGativ), og også en DNG-filkonverter. Adobe garanterer nå at det ukomprimerte filformat DNG skal kunne brukes til langtidslagring av digitale bilder.

kvinner på undergrunnsstasjon
iPhoneography

2007 – iPhoneography

I 2007 lanserte Apple fenomenet iPhone. Mobiltelefonen hadde et 2MP-kamera og ble kåret til årets oppfinnelse av Time Magazine. I løpet av en uke solgte Apple en million kameratelefoner. iPhoneography er benevnelse for fotografier som er tatt opp og etterbehandlet i mobile enheter som iPhone og iPad. Med stadig bedre kamera ble iPhoneography raskt populært under mottoet “det beste kameraet er det du har med deg”. En mengde app-er, som gir ulike bildeeffekter, er nå tilgjengelige. Blant de mest populære er Instagram, Hipstamatic og Snapseed.

Læringsressurser

Uttrykkshistorien, trender og stilarter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale