Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Lek youtubere

Lag din egen YouTube-video. Forklar og begrunn valgene dine av fortelleteknikk og bruk av virkemidler.

Et nettbrett oppå en pc hvor YouTube-logoen dekker nettbrettet. Foto.

I denne øvelsen skal dere få leke youtubere. Arbeid i grupper på tre personer.

Forarbeid

  • Bestem dere for hva slags sjanger/kanal dere vil lage, og gjør grundig research rundt dette.
  • Skap en idé og planlegg deretter opptak av handlingen. Skisser et enkelt storyboard i fellesskap.

Filming

  • Opptak gjøres så raskt som mulig. Følg planen.

Redigering

  • Alle klipper sin egen versjon av opptaket.

Presentasjon

  • Ett ferdig produkt skal presenteres for klassen.
  • I presentasjonen skal dere forklare og vurdere valgene dere har tatt, for fortellergrep og bruk av virkemidler, og begrunne hvorfor videoen er typisk for sjangeren.

Egenvurdering

Hvor enig er du i disse utsagnene?

Ranger din egen læring på en skala fra 1 til 6, der 1 = svært uenig og 6 = svært enig.

  • Jeg vet hva som kjennetegner videoblogger.
  • Jeg kan vurdere ulike videoblogger og deres fortelleteknikk og virkemidler.
  • Jeg bruker bevisst fortelleteknikk og virkemidler i egen produksjon.

Læringsressurser

Fortelleteknikker og virkemidler

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter