Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. Internasjonalt perspektiv på mediemaktChevronRight
  5. Informasjon eller underholdningChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Informasjon eller underholdning

Lag en spørreundersøkelse blant et utvalg av lærere og elever på skolen din.

Ledende spørsmål

I spørreundersøkelsen skal du finne svar på hvilken gruppe, elever eller lærere, som bruker mediene mest til underholdning, og hvilken gruppe som bruker mediene mest til informasjon.

Presenter resultatene i form av en tabell og en grafisk framstilling. Diskuter resultatet i undervisningsgruppa.

  • Hva er grunnen til de forskjellene dere ser?

Skriv

Skriv en kronikk med følgende tittel:

  • Demokratisk arena eller opplevelsesmarked?

Læringsressurser

Internasjonalt perspektiv på mediemakt