Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. Internasjonalt perspektiv på mediemaktChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Internasjonalt perspektiv på mediemakt

Maktbalansen mellom stat og medier avhenger av styringsformen i et land. Det er også store forskjeller kommersielt – på hvilke land som selger og sprer medier og medieinnhold over landegrenser – og de som ikke eksporterer mediekultur.

Menn snakker under en globe. Kollasj.

I autoritære samfunn er mediene talerør for myndighetene. I demokratiske samfunn har mediene en kontrollerende funksjon, og de er blant annet viktige kanaler for informasjon og meningsutveksling.

Globalisering

I vår tid er internasjonal mediestruktur preget av kommersialisering og globalisering. Medier smelter sammen og mediestrømmer krysser landegrenser. Hver enkelt stat har derfor ikke lenger full kontroll over informasjon og meningsutveksling. Globalisering og teknologisk utvikling påvirker den internasjonale medieøkonomien.

Digitalisering fører til at færre eier mer. Distribusjon på nye plattformer utvider markedet til å omfatte hele verden, og mediebedriftene vokser og samarbeider i nettverk på en annen måte enn tidligere.

Mediestrømmen går i stor grad fra nord til sør, og i rike land utgjør medieindustrien en større del av bruttonasjonalproduktet enn i fattige land. Nye, multinasjonale TV-nyhetskanaler på arabisk og kinesisk er dessuten i ferd med å endre det globale mediebildet.

EU

Den som definerer nyhetsbildet, har makt over opinionen. EUs mediepolitikk har til hensikt å styrke det europeiske fellesskapet, ta vare på den europeiske kulturarven, fremme europeisk økonomi og være et alternativ til amerikansk medieindustri.

Amerikansk innflytelse

Amerikansk underholdningsindustri er dominerende på verdensbasis. TV-seriene er en viktig eksportør av kulturelle verdier, det samme er nye nettselskaper som Google og FB. Noen velger å kalle dette for kulturimperialisme. USA vil gjerne framstå som en forkjemper for demokratiske idealer. Likevel ser vi at telefon- og internettrafikken overvåkes, at prinsippet om kildevern er under press, og at journalister deskrediteres fra myndighetenes side.

Læringsressurser

Internasjonalt perspektiv på mediemakt