1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. MediehistorieChevronRight
  5. Analyser og sammenlign norske NS-plakaterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Analyser og sammenlign norske NS-plakater

1. Beskriv hver av de tre plakatene med hensyn til:

  • denotasjoner
  • bruk av symboler
  • konnotasjoner
  • budskap

2. Hvilke fellestrekk har de tre plakatene?

3. Hvilken hensikt tror du avsenderne av disse plakatene hadde?

4. Hvilken virkning tror du slike plakater ville ha hatt på norske ungdommer i dag?

Læringsressurser

Mediehistorie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale