Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. MediehistorieChevronRight
  5. Propaganda i moderne krigføringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Propaganda i moderne krigføring

I dag har både myndigheter og organisasjoner egne PR-avdelinger, og globale underholdningsmedier påvirker også holdninger og verdier. I vår tid bygger amerikanske og vesteuropeiske medier nye fiendebilder.

Vestens nye fiendebilder

De siste tiårene har psykologer og reklameindustri i stor grad overtatt ansvaret for utforming av propagandaen. Myndighetene og ulike organisasjoner har egne informasjons- og PR-medarbeidere som forer media med interessante nyhetssaker og sørger for et godt omdømme og positiv omtale.

Politikere er klar over at det gjelder å bygge opp et troverdig bilde av seg selv gjennom media, og de bruker store ressurser på dette.

I det moderne mediesamfunnet spiller underholdningsindustrien en stor rolle når det gjelder å skape holdninger og verdier i samfunnet. Filmene om James Bond er gode eksempler på hvordan fiendebilder formes og endres i takt med politiske klimaendringer i verdenspolitikken.

Den kalde krigen

Propagandaen under den kalde krigen ble preget av kampen mellom de to store supermaktene USA og Sovjet og deres allierte. Ikke minst var propagandakrigen viktig for å vinne fotfeste og makt i nøytrale deler av verden.

Krigen i Vietnam var i stor grad påvirket av nyhetsmedia, ikke bare av selve krigshandlingene. Fjernsynets og avisenes nærgående reportasjer førte til en massiv endring i amerikansk opinion, noe som igjen førte til krav om slutt på krigen.

Golfkrigen

Golfkrigen i 1991 viste at de amerikanske militære lederne hadde lært leksen sin fra Vietnam, og denne gangen bestemte man at mediedekningen skulle skje på det militæres egne premisser.

Denne krigen er et godt eksempel på en bevisst og gjennomført bruk av internasjonale nyhetsmedier til propagandaformål. Satt på spissen kan en si at en hel verdensopinion ble dirigert og styrt av de militære med nyhetene fra denne krigen. Den som behersker nyhetsmediene, kan forme opinionen.

Krigen mot terror og nye former for krigføring

Med den allierte invasjonen i Irak i 2003 ble uttrykket embedded journalism for alvor aktuelt. Det betyr at journalisten får plass i militærleiren ved krigsområdene og får fotfølge soldater på oppdrag. Som oftest skjer dette fordi det er eneste måten en kan følge kampene og det som skjer på slagmarken på.

Metoden er blitt kritisert fordi den ofte fører til at journalisten blir "kamerat" med soldatene og følelsesmessig engasjert i deres kamp slik at han mister den objektive distansen til hendingene.

Terrororganisasjoner benytter også medier til å fremme sine synspunkter og propagandere for sin sak. Verken PLO eller Al Qaida ville nådd fram med sine saker hvis ikke massemedia fulgte opp utspill og aksjoner.

The Marlboro Marine er et eksempel på embedded journalism.

Læringsressurser

Mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale