Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. MediehistorieChevronRight
  5. Norsk avishistorieChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite når de første papiravisene oppstod, og forstå grunnen til at antallet aviser økte raskt på slutten av 1800-tallet
  • forstå hvilken rolle avisene har spilt i utviklingen av demokratiet i Norge
  • forstå hvorfor språklige minoriteter har behov for egne aviser
  • kunne beskrive hvordan form og innhold i norske aviser har endret seg fra 1870 og fram til i dag