Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. MediehistorieChevronRight
  5. Norsk mediehistorie fra 1600-tallet til vår tidChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til ulike perioder i norsk mediehistorie
  • forstå samspillet mellom medieutvikling og samfunnsutvikling
  • kunne bruke historisk kunnskap til å reflektere over hvordan mediene vil utvikle seg de neste ti årene, og hvordan dette vil påvirke det samfunnet vi lever i