Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. MediehistorieChevronRight
  5. Oppfinnelsene som endret verdenChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Mediehistorie handler om hvordan mennesker har tilegnet seg informasjon og kommunisert med andre i ulike tidsepoker, og hvordan tilgang til ny teknologi har bidratt til å endre det samfunnet vi er en del av.

 

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • forstå hvorfor mediehistorie er en viktig del av vår historie
  • kjenne til de viktigste teknologiske oppfinnelsene i mediehistorien
  • kunne presentere en oppfinnelse og drøfte hvilke konsekvenser  oppfinnelsene fikk for ettertida