Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Mediene i samfunnetChevronRight
 4. Medieuttrykk i samfunnetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Medieuttrykk i samfunnet

Medieuttrykk har ulike funksjoner i samfunnet. De kan opplyse, vri sannheter, få folk til å mene og handle. Medieuttrykk kan bevege publikum enkeltvis, men i store mengder kan de også føre til at regelsystemer i et samfunn endres.

Snømenn protesterer med plakater foran Stortinget. Foto.

Emnet gir deg grunnlag for å drøfte hvilke ulike funksjoner medieuttrykk har hatt og har i ulike situasjoner. Medieuttrykk omfatter alt fra nyheter, TV-serier og nettsider til innlegg i sosiale medier.

Produksjon, formål og funksjon

Alle medieuttrykk er produsert, det kan være av en profesjonell redaksjon eller en privat person. De blir laget innen gitte rammer, både kulturelle og organisatoriske. Medieuttrykk har som regel et formål, noe bestemt som skal kommuniseres med en gitt hensikt. Og medieuttrykk kan bli forstått på ulike måter avhengig av hvem de blir lest av, og når de blir sett.

Gjennom erfaring med produksjon og vurdering av egne og andres medieuttrykk forstår du stadig bedre sammenhengen mellom produksjon av medieuttrykk, formålet og bruken av dem og hvilken funksjon de har i samfunnet.

Retorikken kan være et verktøy å bruke når medieuttrykk skal lages og forklares i et samfunnsperpektiv.

Falske nyheter, nye TV-serie-formater og global SoMe-kampanje

Hvilke funksjoner har nyheter, for eksempel? Hva er falske nyheter, hvorfor og hvordan blir de laget, og hvilke konsekvenser har falske nyheter for samfunnet? I samme gate kan vi stille oss spørsmålet: Hva er konsekvensene av robotjournalistikk?

SKAM ble produsert med utgangspunkt i intervjuer med ungdom, deres behov og deres situasjoner og kommunikasjonsformer. Hva har det å si for hvordan tradisjonelle produksjonsprosesser og mediesjangre endrer seg? Hvordan bidrar en serie som SKAM til endringer i samfunnet?

Siste halvåret 2017 løp en verdensomspennende SoMe-aksjonskampanje, #metoo. Konsekvensen ble at rutiner og regler for varsling av seksuell trakassering og overgrep ble endret i store deler av arbeidslivet.

Læringsressurser

Medieuttrykk i samfunnet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Vi lever i en filterboble

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Informasjonskløfter og digitale skiller

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Vi morer oss til døde

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Blogger påvirker

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Folkeopplysning og kritisk underholdning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppgaver til Waste Land

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Til Ungdommen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Waste Land

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.