Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. Makt og medierChevronRight
  5. Oppgave om minoriteter i medieneChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgave om minoriteter i mediene

Se videoklippet med journalist og forfatter Øivind Fjeldstad. Lag deretter et journalistisk produkt der du diskuterer hvordan mediene påvirker våre holdninger til minoriteter.

– Når du som innvandrer har gjort noe bra, for eksempel på idrettsbanen, er du norsk. Gjør du noe kriminelt, er du av utenlandsk opprinnelse, sier journalist og forfatter Øivind Fjeldstad.

Du kan for eksempel lage en avisartikkel, et TV-innslag eller en podkast.

Tips til problemstillinger

  • Hvorfor er det viktig med et kritisk blikk på medienes dekning av minoriteter?
  • Gir mediene et riktig eller galt bilde av virkeligheten?
  • Er det andre som bidrar til at mediene gir et unyansert virkelighetsbilde?
  • Kan medienes dekning av ulike minoritetsgrupper forandre seg over tid?
  • Ser du noen positive utviklingstrekk i medienes bilde av minoriteter?

Læringsressurser

Makt og medier

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs