Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Mediene i samfunnetChevronRight
 4. Makt og medierChevronRight
 5. Mediepolitikk og medieøkonomiChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter å ha gjennomført denne læringsstien skal du

 • kjenne til eierskapsstrukturen i norske medier
 • kjenne til de viktigste inntektskildene og innteksmessige utfordringene for norske medier
 • kjenne til statlige støtteordninger og reguleringer
 • forstå hvorfor mediemangfold er viktig for ytringsfrihet og demokrati
 • kjenne til viktige skillelinjer i norsk mediepolitikk
 • kunne drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til norsk mediepolitikk og medieøkonomi