Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. Makt og medierChevronRight
  5. Ungdom usynlige i nyhetsmedieneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ungdom usynlige i nyhetsmediene

Ungdom i alderen 15–19 år er så godt som usynlige i nyhetsmediene. Det viser et av hovedfunnene i en medieanalyse som «Hvor har du det fra?» – Kampanjen for journalistikken har fått gjennomført.

Ung gutt leser avis på kafe

Denne saken er laget av Kampanjen for journalistikken for NDLA.

Medieanalysen De usynlige (En studie av aldersgruppen 15–19 år i norske nyhetsmedier) ble presentert på UNG-konferansen til Mediebedriftens landsforening / Avis i skolen i 2014 – i samarbeid med Kampanjen for journalistikken.

– De redigerte mediene vil gjerne at ungdom skal engasjere seg i nyhetsmedier, men da må vi i nyhetsmediene bli flinkere til å engasjere oss i ungdom, sier prosjektleder Arnt Sommerlund, som leder medienes eget prosjekt «Hvor har du det fra?» – Kampanjen for journalistikken.

Få saker – få stemmer

Medieanalysen er gjennomført av medieforsker Rune H. Krumsvik. Hovedfunnene viste at det er få saker i nyhetsmediene med ungdom i alderen 15–19 år. I de få sakene som er, dominerer gladsaker fra sport og kultur.

– Når man følger den daglige nyhetsdekningen systematisk med blikket til en ungdom, framstår den som oppsiktsvekkende irrelevant, sier Krumsvik.

Ungdom får sjelden oppslagssakene, men må nøye seg med sidetopper og notiser. Ungdom er noe mer til stede i lokale medier enn i riks- og regionale medier. Dessuten viste det seg at unge selv ikke bestandig får komme til orde. I 42 prosent av sakene var det voksne (foreldre, lærere, trenere, korps-/korledere og lignende) som talte på vegne av de unge.

Glemmer nettutgavene

Et av de overraskende funnen fra denne medieanalysen var at mediehusene har så få nyhetssaker om ungdom i sine nettutgaver.

– Norske medier satser på nett for å nå ungdommen, men ser ut til å ha glemt at noe også må gjøres med innholdet på nettutgavene, sier Krumsvik.

Mediehusene har betydelig færre ungdomssaker på nett enn i sine papirutgaver. Som eksempel kan nevnes at det mediehuset med flest ungdomssaker på papir, hele 23 saker, brukte bare 3 av disse nyhetssakene om ungdom i sin nettutgave.

Dette funnet er overraskende fordi andre undersøkelser viser så tydelig at ungdom bruker Internett-medier i langt større grad enn papir. SSBs Norsk mediebarometer 2013 viste at 26 prosent av unge i alderen 16–24 år leser papiravis, men det tilsvarende tallet for nyheter på nett er hele 64 prosent.

Læringsressurser

Makt og medier

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs