1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. Makt og medierChevronRight
  5. Journalistikk eller tekstreklameChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Journalistikk eller tekstreklame

Regler som regulerer skille mellom redaksjonelt stoff og reklame/sponsing, har Norsk presseforbund formulert i Vær Varsom-plakaten.

Publikum skal være trygge på at det redaksjonelle stoffet springer ut av en selvstendig og uavhengig journalistisk vurdering, og at innhold og presentasjon er uten bindinger til utenforstående interesser.

Oppgave 1

Hva sier Vær Varsom-plakaten 2.6, 2.7 og 2.8 om forholdet mellom redaksjonelt stoff og reklame/sponsing?

Oppgave 2

Gi en vurdering av denne nettsiden fra nettavisen.no:
Derfor svekkes hjernen

  • Er dette en redaksjonell artikkel? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • I hvilken grad bryter den med Vær Varsom-plakaten?

Oppgave 3

Gå inn på følgende nettsteder og gi en vurdering av i hvilken grad det er et tydelig skille mellom redaksjonelt stoff og ulike tjenester:

Læringsressurser

Makt og medier

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs