1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Mediene i samfunnetChevronRight
 4. Ytringsfrihet og demokratiChevronRight
 5. Hva er ytrings- og pressefrihet?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hva er ytrings- og pressefrihet?

Hva husker dere fra fagteksten om ytringsfrihet og pressefrihet? Jobb sammen i par. Noter svar på spørsmålene. Deretter sammenligner og diskuterer dere svarene. Slik kan dere hjelpe hverandre til større innsikt.

 • Hva mener vi med ordet ytringsfrihet?
 • Hva mener vi med pressefrihet?
 • Hvordan henger pressefrihet og ytringsfrihet sammen?
 • Hva vil det si at Grunnloven sikrer oss ytringsfrihet?
 • Hvilket ord bruker vi for å beskriver pressens informasjons-, kritikk- og debattfunksjon?
 • I hvilke deler av verden er pressefrihet mindre selvfølgelig?
 • Hva betyr sensur?

Læringsressurser

Ytringsfrihet og demokrati

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale