Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Mediene i samfunnetChevronRight
 4. Ytringsfrihet og demokratiChevronRight
 5. Repetisjon: YtringsfrihetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Repetisjon: Ytringsfrihet

Jobb sammen i par. Noter svar på spørsmålene. Deretter sammenligner og diskuterer dere svarene. Slik kan dere hjelpe hverandre til større innsikt.

Grafitti av en pressemann skyter en avis på en dresskledd mann med videokamera. Foto.
 • Hva mener vi med ordet ytringsfrihet?
 • Hva mener vi med pressefrihet?
 • Hvordan henger pressefrihet og ytringsfrihet sammen?
 • Hva vil det si at Grunnloven sikrer oss ytringsfrihet?
 • Hvilket ord bruker vi for å beskriver pressens informasjons-, kritikk- og debattfunksjon?
 • I hvilke deler av verden er pressefrihet mindre selvfølgelig?
 • Hva betyr sensur?

Læringsressurser

Ytringsfrihet og demokrati

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale