Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. Ytringsfrihet og demokratiChevronRight
  5. Når debatt endrer verdenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Når debatt endrer verden

Når nok personer samles om en sak og ytrer sine meninger, kan det bidra til å endre grunnleggende samfunnsforhold, både lokalt og globalt.

Kvinner går i 8. marstog 1973

I det daglige er det kanskje ikke så lett å se at meninger kan endre verden, for det å få til noe sånt tar som regel lang tid. Både kvinners og arbeidernes rettigheter, aksepten for homofile og kampen mot undertrykkende religiøse dogmer, er vunnet som resultat av at folk har engasjert seg, sagt sine meninger og protestert mot det de har opplevd som urettferdige regler og normer.

Å lytte til ulike meninger

For dem som deltar i debatt, enten det er på TV, radio, avis eller i sosiale medier, er det viktig å bli hørt. Bidragsytere i en debatt håper at nettopp deres debattinnlegg skal overbevise folk om at de har rett.

Emballasjeavfall. Bilde.

Eksempel: Hvordan skal vi løse klimautfordringene?

Tenkepause

  • Hva mener du om bompenger og miljø?

Noen problemer er så store og sammensatte at det er vanskelig å vite hva som er den beste løsningen. I slike tilfeller handler det om å la ulike personer komme med ulike synspunkter og argumenter i debatten i det offentlige rom.

Debattinnlegg fra engasjerte eller kunnskapsrike personer kan gi god innsikt i en sak. Om ikke enkeltinnlegg endrer verden, bidrar de til at folk får kjennskap til nye sider ved en sak, til at nye holdninger skapes og løsninger oppstår.

Debatt kan endre standpunkter

Det fins mange eksempler på saker der debatten har ført til endringer:

Tenkepause

  • Hva vil du endre på i samfunnet du lever i?
  • Hvordan vil du gå fram?

Læringsressurser

Ytringsfrihet og demokrati

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale