Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Mediene i samfunnetChevronRight
 4. Ytringsfrihet og demokratiChevronRight
 5. Når debatt endrer verdenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Når debatt endrer verden

Når nok personer samles om en sak og ytrer sine meninger, kan det bidra til å endre grunnleggende samfunnsforhold, både lokalt og globalt.

Kvinner går i 8. marstog 1973

I det daglige er det kanskje ikke så lett å se at meninger kan endre verden, for det å få til noe sånt tar som regel lang tid. Både kvinners og arbeidernes rettigheter, aksepten for homofile og kampen mot undertrykkende religiøse dogmer, er vunnet som resultat av at folk har engasjert seg, sagt sine meninger og protestert mot det de har opplevd som urettferdige regler og normer.

Å lytte til ulike meninger

For dem som deltar i debatt, enten det er på TV, radio, avis eller i sosiale medier, er det viktig å bli hørt. Bidragsytere i en debatt håper at nettopp deres debattinnlegg skal overbevise folk om at de har rett.

Emballasjeavfall. Bilde.

Eksempel: Hvordan skal vi løse klimautfordringene?

Tenkepause

 • Hva mener du om bompenger og miljø?

Noen problemer er så store og sammensatte at det er vanskelig å vite hva som er den beste løsningen. I slike tilfeller handler det om å la ulike personer komme med ulike synspunkter og argumenter i debatten i det offentlige rom.

Debattinnlegg fra engasjerte eller kunnskapsrike personer kan gi god innsikt i en sak. Om ikke enkeltinnlegg endrer verden, bidrar de til at folk får kjennskap til nye sider ved en sak, til at nye holdninger skapes og løsninger oppstår.

Debatt kan endre standpunkter

Det fins mange eksempler på saker der debatten har ført til endringer:

Tenkepause

 • Hva vil du endre på i samfunnet du lever i?
 • Hvordan vil du gå fram?

Læringsressurser

Ytringsfrihet og demokrati

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hatefulle ytringer i sosiale medier

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Pressefrihet, veien til demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kritisk presse – et tegn på demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Journalist – et risikoyrke

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediehverdag i Etiopia

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediehverdag i Iran

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediehverdag i Chile

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sosiale medier i folkets tjeneste

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bør nett-trollene sensureres?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfrihet i dag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfrihet i terrorens tidsalder

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Mediestruktur og demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Burma VJ

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pressesensur i Aserbajdsjan

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Den dagen Facebook gikk i svart

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Ytringsfrihet i Rwanda og på Sri Lanka

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Raseriet over den tomme stolen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff