Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. Ytringsfrihet og demokratiChevronRight
  5. Debatt i medieneChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomgått læringsstien, skal du

  • vite hvordan mediene fungerer som debattarena
  • vite hva det vil si å ta stilling i en sak
  • kunne formulere egne meningsytringer
  • forstå sammenhengen mellom personlig ytringsfrihet og medienes rolle i demokratiet