Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Individet og medieneChevronRight
 4. Mediepåvirkning og representasjon i medieneChevronRight
 5. Stigmatisering eller fakta?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Stigmatisering eller fakta?

Mediene har ansvar for å fortelle om det som skjer i samfunnet. Men i et demokrati har mediene et spesielt ansvar for ikke å stigmatisere bestemte samfunnsgrupper.

Innslaget Dagsrevyen som omtales i denne videoen, baserte seg på Oslo-politiets rapport i mai 2011: "Voldtekt i den globale byen".

Stigmatisering av asylsøkere

Flere medier hadde overskrifter som ga uttrykk for at det var asylsøkere som hadde ansvaret for overfallsvoldtektene. Saken fikk stor oppmerksomhet i media. Mange var naturlig nok opptatt av hvilke tiltak som bør settes inn for å hindre at unge jenter får livet sitt ødelagt på denne måten.

Fabian Stang vil ikke la alle asylsøkere gå fritt

- Vi må fire litt på prinsippene for å beskytte jentene våre, sier ordføreren. (VG Nett 29. oktober 2011)

Dette lærer asylsøkerne om voldtekt

Asylsøkere i Stavanger lærer norske verdier. Planlegger kurs for asylsøkere i hele landet. (Aftenposten 2. november 2011)

Direktøren for UDI, Ida Børresen, advarte om at slike medieoppslag er med på å stigmatisere alle asylsøkere som potensielle voldtektsmenn.

– At flertallet av gjerningspersonene beskrives som ikke-nordiske, betyr ikke at de er asylsøkere. I det hele tatt er det en tendens til å snakke om asylsøkere og kriminelle i samme åndedrett. Det er veldig bekymringsfullt, sier Børresen til VG.

Medienes informasjonsansvar

En viktig side av medienes samfunnsansvar er å formidle fakta, også når det gjelder forhold som det er ubehagelig å snakke om. Redaktører og journalister hevder at deres dekning av voldtektssakene er basert på opplysninger fra politiet og på utsagn som politikere og fagpersoner kommer med i den debatten som nå pågår.

Overskrifter som selger

Det er imidlertid mange måter å formulere et budskap på. I avisoverskrifter og introduksjoner til nyhetssendinger på radio og TV er mediene opptatt av å fange mottakernes oppmerksomhet. Da er det viktig å spisse formuleringene slik at det oppsiktsvekkende i saken kommer tydelig fram.

De fleste som uttaler seg til media, viser til at saken har flere sider. Men moderate uttalelser er et dårlig blikkfang. Derfor er det lett for journalisten å utelate modererende informasjon, eller skyve den lengre bakover i nyhetsfortellingen.

Til fordypning

Maren Sæbo, redaktør i Verdensmagasinet: Deres seksualitet, våre kvinner

Læringsressurser

Mediepåvirkning og representasjon i mediene

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kjønn i mediene

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fra husmorfilm til blogg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Dataspill og påvirkning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ungdom usynlige i nyhetsmediene

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Analyser nyhetsbildet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kjønn og mediebruk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Fra han til hun

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hvem er det bilde av i avisen?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale