1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Mediepåvirkning og representasjon i medieneChevronRight
  5. Lar du deg påvirke?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Lar du deg påvirke?

Holdningene og handlingene våre blir påvirket uten at vi alltid er klar over det selv.

Reflekter rundt disse spørsmålene:

  1. Hva vet du om påvirkning fra mediene?
  2. Når ble du sist påvirket til et kjøp?
  3. Hvordan skjedde det?
  4. Når ble du sist påvirket til å endre en holdning?
  5. Hvordan skjedde det?

Læringsressurser

Mediepåvirkning og representasjon i mediene

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale