1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Mediebruk og tallChevronRight
  5. DiagrammerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Diagrammer

Det er lettere å forstå tallverdier når de framstilles visuelt. Regnearkprogrammene har innebygde veivisere som gjør det enkelt å lage ulike typer diagrammer. Det er viktig å velge en diagramtype som gjør at den grafiske framstillingen av dataene blir enklest mulig å forstå.

Slik holdt de tellingen i gamle dager.

Ulike typer diagrammer

I regnearkprogrammet finnes det mange ulike diagramtyper å velge mellom, men ikke alle egner seg like godt til å vise alle typer data. Du må derfor tenke gjennom hvilken diagramtype som gjør informasjonen i regnearket lettest mulig å forstå, og ikke bare ta et diagram som du synes ser fint ut.

De tre vanligste diagramtypene er stolpediagram, linjediagram og sektordiagram.

Stolpediagrammet egner seg best når du skal vise verdier som kan sammenlignes direkte.

StolpedigramLinjediagrammet er best til å vise trender over tid eller mange verdier. Skal du for eksempel vise hvordan temperaturen har utviklet seg hver dag gjennom et helt år, blir det altfor mange stolper om du velger et stolpediagram. Et linjediagram, derimot, viser tydelig utviklingen i temperaturen.

LinjediagramSektordiagrammet kan bare brukes til å vise ett sett data, men fungerer bra når du vil vise hvor mye enkeltdeler utgjør av en helhet.

SektordiagramDet finnes også andre diagrammer, for eksempel overflatediagram, boblediagram og radardiagram. De brukes til å framstille visse typer data grafisk. Du kan eksperimentere med de ulike diagramtypene for å se hvordan de ser ut, men vær forsiktig med å bruke spesielle diagramtyper til å vise vanlige data i et regneark grafisk.

Tips

Her finner du et minkurs: Opprette et enkelt diagram i Excel 2010

Læringsressurser

Mediebruk og tall