1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Mediebruk og tallChevronRight
  5. Statistikk og debattChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Statistikk og debatt

Det er viktig at du studerer tallene grundig når du skal bruke statistikk. Statistikk kan avgjøre en diskusjon. Men ikke alt kan telles. Statistikk kan ikke brukes på kvalitative verdier, om en låt er fin eller stygg, for eksempel.

I den politiske filmen som du ser en skjermdump fra over, Arbeiderpartiet (Ap) bruker statistikken til å framstå troverdig. De kritiserer Høyre for ikke å ha gjort noe for å løse problemet med arbeidsledighet og prøver samtidig å si at dersom Ap hadde hatt makten, ville de gjort en mye bedre jobb. For å underbygge det lar de statistikken tale for seg.

Arbeiderpartiet slipper da å si hva Høyre har gjort feil, eller hvordan Ap skal gjøre jobben bedre. Tallene og grafene er på en måte nok fordi tall og statistikk ofte oppfattes som fakta, og derfor er effektive virkemidler.

Se filmen her: Arbeiderpartiets video med statistisk bruk

Hvem har rett eller tar feil i diskusjonen?

Statistikk kan også avgjøre hvem som har rett, og hvem som tar feil i en diskusjon. Dersom du krangler med en venn om hva som er den mest populære låten på Spotify, kan dette lett avgjøres ved å se på Spotify sin egen statistikk over mest spilte låter: Spotify Charts.

Ikke alt kan telles

Vi må imidlertid huske at det fins mye som ikke kan telles og bli statistikk.

Det som er interessant å samle inn i store mengder for å telle det og sette det i system, kaller vi for kvantitative data. Data kan vi oversette med informasjon, og kvantitative betyr at det kan telles. Det kan for eksempel være hvor mange som bruker Spotify daglig, eller hvilke artister som har flest avspillinger.

Det som ikke er kvantitative data, kaller vi kvalitative data. Dette er informasjon som ikke kan telles, som for eksempel hvorfor folk liker å høre på musikk, eller hva musikken betyr for livene til lytterne.

Diskuterer du og vennen din hva som er den beste låten på Spotify, eller om Twitter er bedre enn Facebook, er det et kvalitativt spørsmål. Da handler det om smak og meninger, og dere vil ha en lang natt foran dere! I et slikt tilfelle vil altså ikke kvantitative data, tall og statistikk, være til særlig hjelp.

At en artist har over 7 millioner strømminger på Spotify forteller oss altså ikke noe om hvorfor folk liker artisten, selv om det er åpenbart at artisten er populær.

Vi må derfor huske at statistikk ikke kan brukes til å svare på alle typer spørsmål.

Hvilke av disse spørsmålene mener du kan løses ved hjelp av statistikk?

  • Hva spiste du til middag i går?
  • Hva er den mest typiske middagen til nordmenn?
  • Hva er best, burger eller sushi?
  • Hva selger best, burger eller sushi?
  • Hva ønsker du deg til jul?
  • Hvor mye penger brukte nordmenn på julegaver i fjor?

Læringsressurser

Mediebruk og tall