1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Individet og medieneChevronRight
 4. Mediebruk og tallChevronRight
 5. Hvordan lage en god undersøkelse?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvordan lage en god undersøkelse?

Før dere starter med planleggingen av undersøkelsen, er det noen viktige spørsmål som dere bør ta stilling til. Her kan spørreordene hva, hvem, hvor, hvordan, hvilke og hvorfor være til hjelp.

Problemstilling

 • Hvilken problemstilling ønsker dere å få svar på?
 • Formuler denne problemstillingen i en setning.
 • Vær konkret i bestillingen.
 • Er det den generelle bruken av ulike medier dere ønsker svar på, eller er det for eksempel bruk av sosiale medier?

Hvem skal svare?

 • Hvem er det dere ønsker skal svare på undersøkelsen?
 • Hvor mange ønsker dere skal svare på den? Dette er det vi kaller for utvalget i en undersøkelse.
 • Hvor mange må svare for at dere skal kunne få et representativt svar på problemstillingen, det vil si at det er sannsynlig at svarene gjenspeiler det alle i den gruppa informanten tilhører, mener?
 • Hvordan skal dere komme i kontakt med dem som skal svare?

Det kan være lurt å starte med å begrense undersøkelsen til for eksempel medievaner i klassen eller på skolen. Å si noe om medievanene til norske ungdommer krever et mye større utvalg av informanter. Det kan være vanskelig å komme i kontakt med alle, og ikke minst ha tid til å bearbeide alle svarene.

Spørsmål

 • Hvilke spørsmål kan gi dere svar på problemstillingen?
 • Hvordan må spørsmålene formuleres for at alle forstår hva de skal svare på?
 • Hvilke personlige data trenger dere? (kjønn, alder)
 • Hvor mange spørsmål skal undersøkelsen bestå av? (maks 10)

Undersøkingsverktøy

Hvis dere velger at utvalget skal svare på nett, finnes det flere verktøy dere kan bruke:

Bearbeide, analysere og presentere

Til slutt gjenstår å tenke igjennom hvordan dere har tenkt å bearbeide, analysere og presentere dataene dere har fått samlet inn.

 • Hva forteller dataene dere har samlet inn, noe om?
 • Hva forteller de ikke noe om?
 • Hva er hovedtrenden i svarene dere har fått?
 • Er det forskjell i svarene dere har fått fra ulike grupper, for eksempel jenter og gutter?

Til fordypning

Dersom du har lyst til å lære mer om dette temaet, kan du fordype deg i disse fagartiklene:

Læringsressurser

Mediebruk og tall

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter