1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Mediebruk og tallChevronRight
  5. MedieundersøkelserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Medieundersøkelser

Hva er en medieundersøkelse? Hvem gjennomfører slike medieundersøkelser? Hvordan og hvorfor gjennomføres de? Det er noen av spørsmålene du får svar på i denne fagteksten.

Hva er en medieundersøkelse?

En medieundersøkelse er en kartlegging av folks medievaner. Den ser på hvilke medier folk bruker, og hvordan bruksmønsteret endrer seg over tid. Hensikten med slike undersøkelser er å få fram statistikk over tilgang til og bruk av ulike medier. Denne informasjonen er nyttig både for myndigheter, mediebedriftene og for deg som mediekonsument. Informasjonen brukes blant annet til å utforme medietilbudet, og til forskning og undervisning.

Hvem gjennomfører medieundersøkelser?

Det er mange ulike institusjoner som utfører medieundersøkelser, både offentlige og private. Blant de viktigste er Statistisk sentralbyrå (SSB), Medietilsynet og TNS Gallup. De utgir jevnlig rapporter over mediebruken i Norge. SSB utgir Norsk mediebarometer, Medietilsynet utgir blant annet Barn og medier og TNS Gallup utgir oversikt over alle typer medier. Data fra SSB brukes blant annet av Universitetet i Bergen til å utgi fakta om norske medier.

Hvordan gjennomføres medieundersøkelser?

SSB har helt siden 1967 gjennomført såkalte utvalgsundersøkelser om bruk av ulike massemedier. Medieundersøkelsen gjennomføres da ved telefonintervju med et tverrsnittlig utvalg av befolkningen på ca. 2000 personer mellom 9 og 79 år. Man kan også bruke elektroniske spørreskjema. Denne framgangsmåten danner grunnlaget for Medietilsynets rapport Barn og medier. Til rapporten stilles rundt 50 spørsmål til et par tusen barn og foreldre.

TNS Gallup har tre ulike mediepaneler som grunnlag for sine undersøkelser. Det er et «GallupPanel», et «Norsk InternettPanel» og et «TNS Gallup Mediepanel». Du har kanskje lurt på hvordan ulike TV- og radiokanaler vet hvilke programmer som er populære, eller hvor mange lyttere eller seere de har? Det er det TNS Gallup Mediepanel som gir svar på. Dette mediepanelet gjennomføres på oppdrag fra de største TV- og radiokanalene. Mediepanelet består av et tilfeldig utvalg husstander hvor hver person i husstanden får utdelt et mediemeter. Dette mediemeteret bærer personen på seg overalt hele dagen, og det registrerer hvilke radio- og TV-kanaler personen ser eller lytter på. Denne informasjonen sendes så til TNS Gallup hver natt, og dermed kan seer- og lytter-tall beregnes for hele befolkningen. GallupPanelet består av ca. 60 000 personer som representerer et gjennomsnitt av befolkningen. Disse personene svarer på ulike undersøkelser over Internett.

Norsk InternettPanel består av 5000 personer, og det registreres hva disse personene gjør på Internett. Det registreres hvilke nettsider de besøker, og hvor lenge de er på de ulike nettsidene. Det gjøres ved at det installeres informasjonskapsler (cookies) på datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner, som så overfører brukerinformasjonen til TNS Gallup.

Læringsressurser

Mediebruk og tall