Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Mediebruk og mediepåvirkningChevronRight
  5. Mediepanikk for skjermbrukChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Mediepanikk for skjermbruk

Er det grunn til å bekymre seg for skjermbruken vår?

Folk har til alle tider vært redde for nye fenomener og sett på det som en trussel mot samfunnet. Det er kjent at mediepanikk slo inn ved introduksjonen av dataspill, av film og av tegneserier.

Når medier er helt nye, er folk ofte veldig bekymret over at de skal ha stor påvirkningskraft på folk. Mange er spesielt redde for at barn og unge ikke klarer å skille mellom fantasi og virkelighet.

Dagens frykt for skjermtid

I dag er det mest bekymring knyttet til skjermtid, og særlig bruk av sosiale medier. Mobilen har gjort at vi har med oss det sosiale nettverket og får nyhetsoppdateringer hele tiden.

Voksne frykter at ungdommer blir avhengige av mobilen, og at de får problemer med å være uten mobilen og ha kontakt med nettverket sitt.

Det er ikke bare ungdom som bruker smarttelefonen mye. I familieselskap kan mobilen ha hovedrollen. Både voksne og ungdom sitter med nesa i et nettbrett og leser avisen, eller de sitter og kommenterer eller kommuniserer i sosiale medier.

På fester, på bussen, på skolen og alle møtepunkt ser du folk som sitter med en skjerm og ikke deltar i det sosiale fellesskapet. Mange har en skjerm påslått rundt seg fra de står opp til de legger seg.

Det finnes mediepanikk knyttet til skjermtid fordi det har vært en veldig rask endring på kort tid. På få år har medievanene våre endret seg, de har endret livene våre og måten vi kommuniserer på.

Er det grunn til å bekymre seg for skjermbruken vår?

Forbered synspunkter og argumenter før dere kjører debatt i klassen.

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale