Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Mediebruk og mediepåvirkningChevronRight
  5. Medier og identitetsdannelseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Medier og identitetsdannelse

Identiteten vår er det bildet eller den oppfatningen vi har av oss selv. Identiteten oppstår i samspill med andre mennesker. I mange samfunn er identiteten til en person bestemt av hvilken gruppe eller familie man tilhører.

Bloggeren hovedspalte

I samfunn der individet står i sentrum, kan vi i større grad iscenesette vår egen identitet, blant annet gjennom sosiale medier.

Forestillingen om hvem vi er, og hvordan vi ser på oss selv, har forandret seg gjennom historien. Idéhistorikere sier at det å tenke på seg selv som et unikt individ, oppsto i renessansen på 1400-tallet. Før det så man på seg selv som medlem av en klasse. Bonden Knut var først og fremst bonde og deretter Knut.

Å skrive seg selv

Filosofen Michel Foucault introduserte begrepet l'écriture de soi, «å skrive seg selv» eller «self writing». Han viser til hvordan det har vært ulike praksiser gjennom historien for hvordan mennesker skriver om seg selv for å finne seg selv. I antikken skrev man lange filosofiske brev til nære venner eller familiemedlemmer. I lang tid er dagboken blitt brukt til å reflektere over hvem man er. Mange ser nå på blogger, og til dels nettsamfunn, som en moderne variant av en slik tradisjon og måte å bruke mediene på. Vi har alltid lurt på hvem vi er, og nå har vi også fått mulighet til å bruke de sosiale mediene som et verktøy til å definere oss som mennesker.

Roller og rolleforventninger

Noen forskere argumenterer for at identitet ikke bare er noe vi har, men også noe som vi spiller. Vi er så vant til å tenke at vi skal være oss selv, men vi spiller og fremfører også rollen som oss selv. For å forstå hva som menes med dette, kan vi se på hvordan vi kommuniserer med ulike mennesker. Måten vi snakker til bestemor på, er annerledes enn når vi snakker til venner, kjæresten eller til en fremmed på bussen. Vi har alle følelsen av å være én person, men identiteten vår består av mange sider. De ulike sidene tar vi frem til forskjellige tider og i ulike sammenhenger.

Mennesker er sosiale og har behov for å knytte seg til andre. I møte med andre oppstår det også et behov for å si hvem vi er. Det handler ofte om å signalisere hvem vi vil være lik, og hvem vi vil være sammen med. Alle ønsker å være unike, men vi har et like stort behov for å si hva vi har til felles med de andre.

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale