Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Mediebruk og mediepåvirkningChevronRight
  5. Identitet og mediebrukChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomgått denne læringsstien, skal du

  • vite hva identitet er, og hvordan identitet utvikles
  • vite hva en norm er, og hvordan sosialisering foregår
  • kunne reflektere over mulige sammenhenger mellom bruk av dataspill og mobbing eller voldelig adferd, med utgangspunkt i filmen IRL
  • forstå sammenhenger mellom mediebruk, identitet og sosialisering