Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Mediebruk og mediepåvirkningChevronRight
  5. Hvorfor bruker vi mediene?ChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • vite hvordan mediene kan tilfredsstille ulike menneskelige behov

  • vite hva Goffmans teori om identitet går ut på

  • vite hva «sosial grooming» eller «sosial stelling» er for noe

  • forstå sammenhengen mellom menneskelige behov og bruk av ulike medier

  • kunne beskrive og diskutere egne og andre unges medieerfaringer og medieopplevelser